Přerušení sezóny

V zhledem k nastalé epidemiologické situaci a dle usnesení vlády č.1021/2020 jsou až do odvolání zrušeny klubem organizované tréninky. Je na každém hráči zvolit si optimální způsob individuální přípravy při dodržení všech hygienických a epidemiologických opatření. O případných změnách budete informováni.

Děkujeme za pochopení a dodržování výše zmíněných opatření

Naši partneři